Avio- ja perheoikeus

Avio-oikeuden käsitteen ymmärtäminen on tärkeää kaikille avioliiton solmiville ja solmineille. Asianajotoimistomme auttaa laatimaan juuri teille sopivan avioehtosopimuksen, jotta eron sattuessa varat erotellaan ja ositetaan haluamallanne tavalla. Hoidamme kaikenlaisia avioeroon, ositukseen ja lapsioikeuteen liittyviä asioita.

Avioehdot

Laadimme kunkin parin tarpeisiin sopivan avioehdon ja hoidamme sen rekisteröinnin Digi- ja väestötietovirastolle

Avioehto voidaan laatia kuoleman tai avioeron varalta

Avioero ja ositus

Voimme toimia avustajana avioerossasi, ja avustaa avioerohakemuksessa ja osituksessa

Voitte tulla toimistollemme myös yhdessä puolisosi tai entisen puolisosi kanssa, niin laadimme sopimukseenne perustuvan osituskirjan.

Neuvomme mielellämme myös avioeroon liittyvissä verotuksellisissa kysymyksissä.

Lapsiasiat

Vanhempien erotessa tulee huolehtia ja sopia lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta.

Toimistomme hoitaa tapaamisoikeutta, lapsen elatusta ja huoltajuutta koskevia sopimuksia ja riitatilanteita.

Tarvittaessa hoidamme myös adoptiota ja isyyttä koskevia asioita