Etusivu

Hinnasto

Hinnat ovat euroissa ja sisältävät arvonlisäveroa 24%.

 

Tavanomaisten asiakirjojen laatiminen

 

Avioehtosopimus
Kauppakirjat
Lahjakirjat
Lainhuutohakemus
Veroilmoitus
Testamentti

 

Asiakirjojen laatiminen alkaen 186 euroa (45 min)

Asiakirjat niihin liittyvine neuvotteluineen 248 euroa / tunti

 

Neuvottelut toimistossa

 

Ajankäytön mukaan vähintään 248 euroa / tunti (200,00 alv 0%)
Vaativat asiat alkaen 310 euroa / tunti (250,00 alv 0%)
Tapani Norroksen peruspalkkio (ellei muuta sovita) on 310 euroa / tunti

 

Perunkirjoituspalkkio

 

Kirjattavien bruttovarojen mukaan seuraavasti:
  Vakioerä € Alarajan ylittävältä osalta
0 - 100 000 620 0,75 %
100 000 - 1 000 000 1 245 0,50 %

 

Suuremmista pesistä on perunkirjoituspalkkio harkittava olosuhteiden mukaan taulukosta ilmeneviä periaatteita noudattaen.

 


Jos pesän selvittäminen ja arvioiminen on tavanomaista vaikeampaa, tapahtuu ilman omaisten myötävaikutusta tai perunkirjoitus on muusta syystä työläämpi, korotetaan palkkiota silmällä pitäen lisätyön määrää ja asian taloudellista arvoa.


Taulukon mukaan laskettava palkkio käsittää perunkirjoituksen, sekä sitä varten tarpeellisen talletusten, velkojen, korkojen ja omaisuuden verotusarvojen selvittämisen, asiakirjojen hankkimisen ja perunkirjan toimittamisen verovirastoon sekä vahvistettavaksi maistraattiin.

 

Pesänselvitys, ositus yms. tehtävät

 

Pesänselvitystyöstä veloitetaan 310 euroa / tunti. Pesänjakajan palkkio määrätään erikseen ja mikäli jako on tavanomainen noudatetaan perunkirjoituspalkkiota. Työläämmissä jaoissa palkkiota korotetaan jaon vaativan työmäärän ja taloudellisen arvon perusteella.
Omaisuuden realisoinista veloitetaan palkkiona 3,5 % myyntihinnasta silloin kun myynti on tapahtunut pääasiallisesti toimiston toimesta.

 

Muut toimeksiannot

 

Palkkio tavanomaisesta asianajotyöstä veloitetaan käytettyjen tehokkaiden työtuntien mukaan. Mikäli muuta ei ole sovittu, on hinta 310 euroa / tunti.
Vaativissa ja matkustusta edellyttävissä toimeksiannoissa sovitaan laskutusperusteet
erikseen edellä olevia pääperiaatteita noudattaen.

 

Oikeudenkäynnit

 

Oikeudenkäynneistä veloitetaan 310 euroa / tunti suullisista käsittelyistä.
Oikeudenkäyntien muista toimenpiteistä veloitetaan tuntitaksan mukaisesti pääsääntönä 310 euron tuntipalkkio.

Asiakkaiden ollessa oikeutettuja oikeusapuun veloitetaan kulloinkin voimassaoleva oikeusapupalkkio. Tällä hetkellä 110 euroa / tunti.

 

Toimeksiannon kulut

 

Toimeksiannosta johtuvat suoranaiset kulut veloitetaan asiakkaalta aiheutuneiden kulujen määräisinä.

 

Laskutus

 

Laskutus kuukausittain toimeksiannon aikana tai sen päättyessä.

 

Yhteystiedot

Runeberginkatu 37 A 3

00100 Helsinki

 

Tel. +358-9-477 0680

Fax +358-9-408 718

Y-tunnus: 0217130-5

 


Näytä suurempi kartta