Kuolinpesät

Kuolinpesiin ja perintöön liittyvät toimeksiannot ovat ydinosaamisaluettamme.

Toimistollamme on tuhansien toimeksiantojen kokemus perunkirjoituksista, kuolinpesien pesänselvittäjänä toimimisesta sekä perinnönjakojen ja ositusten toimittamisesta.

Pesänselvitysten osalta tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta, jolloin asiakkaamme voivat luottaa meille kaikki kuolinpesän hoitoa vaativat tehtävät.

Avustamme myös yksittäisiä kuolinpesän osakkaita perintöasioissa.

Perunkirjoitukset

Hoidamme sukuselvitykset, omaisuuden arvioimisen, perukirjan laatimisen, perunkirjoitustilaisuuden järjestämisen ja perukirjan toimittamisen verottajalle.

Autamme myös perintöverotuspäätösten tarkistamisessa.

Pesänselvitykset

Hoidamme pesänselvitystä osakkaiden valtuuttamina tai käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä.

Toimistomme tarjoaa täyden palvelun pesänselvitykset. Pesänselvityspalveluihimme kuuluu kaikenlaisen omaisuuden realisointi, arviointi ja kaupanteko sekä sovittaessa myös asuntojen siivouksen ja tyhjennyksen järjestäminen.

Jos kuolinpesään kuuluu yritys tai maatila, hoidamme myös esimerkiksi yrityksen selvitystilaan asettamisen ja yrityksen lopettamisen.

Meillä on kokemusta myös kuolinpesistä, joissa on varallisuutta ulkomailla.

Perinnönjaot ja jäämistöositukset

Laadimme perinnönjakokirjan osakkaiden sopimuksen mukaisesti tai käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.

Hoidamme tarvittaessa myös omistuksen rekisteröinnit kuten lainhuutojen hakemisen sekä kuolinpesän osakkaille edunvalvojan sijaisen hankkimisen, jos edunvalvoja ja edunvalvottava ovat molemmat kuolinpesän osakkaita.

Jos perittävä oli naimisissa, hoidetaan ositus tai omaisuuden erottelu perinnönjaon yhteydessä.

Kuolinpesän osakkaan avustajana toimiminen

Avustamme yksittäisiä kuolinpesän osakkaita perunkirjoituksissa, pesänselvityskokouksissa, riita-asioissa, pesäosuuden kaupassa, perinnöstä luopumisessa ja perinnönjaoissa

Testamentit

Autamme laatimaan haluamasi kaltaisen testamentin sekä arvioimaan testamenttia myös verotuksen kannalta. Kun testamentti laaditaan huolellisesti, voidaan sen avulla välttää perintöriitoja. Testamentti on tärkein osa jäämistö- ja verosuunnittelua.